Poniedziałek, 26. września 2016

Ostatnia aktualizacja07:16:22

Gorący temat Obecnie na stronie jest 186 gości 
Gospodarka Inwestycje Kanadyjczycy w rejonie Ostrowca!

Kanadyjczycy w rejonie Ostrowca!

Email Drukuj PDF

Canadian International Oil, prywatna spółka z siedzibą w kanadyjskim Calgary, chce wydobywać gaz łupkowy w rejonie Ostrowca Św. Z początkiem roku firma ta złożyła w Ministerstwie Środowiska dwa wnioski o koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Do tej chwili nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie.

-Po konsultacji z ekspertami z Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych mogę jedynie potwierdzić, że firma Canadian International Oil Poland Sp. z o.o. złożyła dwa wnioski o udzielenie koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Skarżysko -Kamienna” i „Ostrowiec Świętokrzyski”, które są w trakcie rozpatrywania -mówi Monika Kita z Zespołu ds. Komunikacji i Promocji Ministerstwa Środowiska.
Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się ponadto mapa wszystkich koncesji, tam można odnaleźć, że Kanadyjczykom chodzi o obszar znajdujący się w blokach 314 -336 i sięgający od Skarżyska -Kamiennej do Ostrowca Świętokrzyskiego. Udało nam się skontaktować z przedstawicielstwem firmy w Houston, gdyż na terenie Polski posiada ona jedynie służby księgowe.
-Złożyliśmy w Polsce dwa wnioski o koncesję na eksploatację - potwierdza Bill Daughtrey, wiceprezes Business Development Canadian International Oil Corp. (CIOC). Spodziewamy się ich pozytywnego rozpatrzenia. Do czasu odpowiedzi Rządu polskiego na nasz wniosek, nie jesteśmy w stanie dyskutować o planach. Wnioski te wraz z koncesją muszą być zatwierdzone, zaakceptowane i podpisane przez MUAs.
Jak informuje nas wiceprezes Bill Daughtrey, Canadian International Oil Corp. jest prywatną firmą zajmującą się wydobywaniem i produkcją zarejestrowaną w Calgary z przedstawicielstwem w Houston, w Teksasie i w Calgary w Alberta. W Kanadzie CIOC posiada znaczną ilość gruntów w kilku miejscach, gdzie można prowadzić przemysł wydobywczy.
-Nasza firma wydrążyła siedem horyzontalnych studni, żeby sprawdzić dwa z miejsc, gdzie można prowadzić wydobywanie zasobów. Mamy silny technicznie zespół z doświadczeniem zarówno w konwencjonalnym, jak i niekonwencjonalnym wydobyciu- przyznaje.
Tymczasem według opublikowanego w piątek najnowszego raportu KPMG „Central and Eastern Europe Shale Gas Outlook” Polska jest liderem poszukiwania gazu łupkowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Do czerwca 2012 roku wydano 111 koncesji na wydobycie gazu niekonwencjonalnego na rzecz 30 przedsiębiorstw.
-Na atrakcyjność naszego kraju wpływa nie tylko potencjalnie największa ilość surowca, ale również zaawansowanie prac legislacyjnych związanych z wprowadzeniem specyficznych rozwiązań. Nie bez znaczenia dla tej branży pozostaje także duże poparcie społeczeństwa i klasy politycznej –mówi Marcin Rudnicki, Partner w KPMG w Polsce.
Warunki lokalne w krajach Europy Środkowo -Wschodniej, a w szczególności warunki geologiczne i regulacje prawne, znacząco różnią się od tych, z jakimi miały do czynienia przedsiębiorstwa z Ameryki Północnej, które jako pierwsze zaangażowały się w rozwój i wydobycie gazu łupkowego. W Europie Środkowo -Wschodniej prawo do eksploatacji zasobów naturalnych przysługuje co do zasady państwu, a nie właścicielom gruntów, zatem już od początku realizacji projektu przedsiębiorstwa mają do czynienia z innymi warunkami i innym kręgiem zaangażowanych podmiotów.
Wyniki raportu KPMG wskazują, że złoża łupków w Europie Środkowo -Wschodniej są średnio 1,5 razy głębiej osadzone niż w Ameryce Północnej. Eksperci szacują, że z tego względu oraz z uwagi na większą rozpiętość temperatur w Europie, konieczność spełnienia  rygorystycznych norm ochrony środowiska i przystosowania się do innych warunków geologicznych, koszty wydobycia mogą być nawet trzykrotnie wyższe niż w Stanach Zjednoczonych. Zarządzający projektem, zarówno na poziomie lokalnym, jak i strategicznym, muszą liczyć się z wynikającymi z tego konsekwencjami dotyczącymi długości czasu realizacji i kosztów przedsięwzięcia. W celu osiągnięcia sukcesu zarówno inwestorzy, jak i zarządzający produkcją powinni wziąć pod uwagę specyficzne warunki prowadzenia działalności w tym regionie.
-Z uwagi na brak specjalistycznej wiedzy w dziedzinie wydobycia gazu łupkowego i inne niedogodności, w tym nieprecyzyjne przepisy prawno - podatkowe i wyjątkowo trudne warunki geologiczne, rozwój sektora gazu łupkowego w Europie Środkowo -Wschodniej jest jeszcze w początkowej fazie. To oznacza, że doświadczenia z Ameryki Północnej nie mogą być wprost przeniesione na lokalne rynki –twierdzi Marcin Rudnicki, Partner w KPMG w Polsce.

 

 

Wirtualny spacer po Ostrowcu Świętokrzyskim