Ostrzeżenie

Dworek w Chocimowie na sprzedaż

Email Drukuj PDF

Taką decyzję podjęły władze gminy Kunów i mieszkańcy Chocimowa. Niszczejący dworek wybudowany w 1855 r. i będący posiadłością rodziny Ośniałowskich, za kilka tygodni zostanie wystawiony na sprzedaż. W dworku tym przez wiele lat znajdowała się szkoła podstawowa. Od wielu lat służy jako centrum kulturalne dla mieszkańców Chocimowa.

Gdy dwa lata temu szkoła została zamknięta, chocimowianie obawiali się, że w przypadku sprzedaży budynku nie będą mogli korzystać z parku przydworskiego wpisanego do rejestru zabytków oraz znajdujących się w nim pomieszczeń, które przystosowali dla własnych potrzeb. Są to sale - sportowa z bilardem, informatyczna z trzema komputerami oraz sala regionalna, w której odbywają się próby zespołu ,,Chocimowianki”. Dworek jest też siedzibą Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Wsi Chocimów i tu odbywają się też wiejskie festyny.

 

-Radni muszą najpierw podjąć uchwałę intencyjną, która ma zawierać zobowiązanie o budynku zamiennym do dworku, który będzie służył mieszkańcom za centrum kulturalne -mówi burmistrz Ireneusz Ożdżyński.
Dworek w Chocimowie jest własnością gminy. W 2007 r. zakończyła się regulacja jego stanu prawnego. Gmina łoży na jego utrzymanie, tj. około 15 tys. zł rocznie. Ale ponieważ dworek jest stary, powstają w nim jeszcze inne nieprzewidywalne straty, które też dużo kosztują.
Grunty, na których znajduje się dworek, zajmują powierzchnię ponad 2,35 ha, natomiast powierzchnia budynku wynosi ponad 600 m kw. Właśnie tu urodził się i spędził lata dzieciństwa krewny Witolda Gombrowicza, zapomniany dziś poeta Marian Ośniałowski.